Wspinaczka lodowa to jeden ze sportów ekstremalnych. Mówiąc o niej z pewnością warto omówić sprzęt, który jest niezbędny do uprawiania sportu właśnie tego rodzaju. Każdy, kto chce uprawiać wspinaczkę lodową musi zaopatrzyć się w czekan, czekanomłotek, raki oraz śrubę lodową. Czekan jest niezbędny jeżeli wspinacz będzie chciał wykopać w ścianie lodowej stopień. Jest on również […]
Istnieje obecnie bardzo wiele sportów ekstremalnych. Wiele z nich może być uprawianych jedynie w warunkach zimowych. To właśnie do takich sportów ekstremalnych zalicza się skialpinizm. Skialpinizm to nic innego jak odmiana narciarstwa, która łączy jednak w sobie kilka elementów. Są to podchodzenie, wspinaczka oraz właśnie zjazd. Trzeba jednak podkreślić, że zjazd odbywa się w wypadku […]
Jednym ze sportów ekstremalnych jest himalaizm. Mówiąc o nim z całą pewnością warto w kilku słowach omówić specyfikę tego sportu. Himalaizm wiąże się przede wszystkim z działaniem na bardzo dużych wysokościach. To właśnie ten fakt wpływa na kolejne cechy tego sportu ekstremalnego. Ci, którzy decydują się na jego uprawianie borykają się przede wszystkim z adaptacją […]
Jeżeli rozmawiamy o sportach ekstremalnych z całą pewnością należy podkreślić, że w większości wypadków są to sporty przeznaczone tylko dla tych, którzy dysponują bardzo dużą gotówką. Uprawianie sportów ekstremalnych wiąże się bowiem z bardzo wysokimi wydatkami. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z tego, że uprawianie sportów ekstremalnych możliwe jest nie tylko wtedy, kiedy posiadamy odpowiednie […]
Jeżeli rozmawiamy o tak zwanych sportach ekstremalnych z pewnością warto zacząć od kwestii najbardziej podstawowych. Wśród nich znajduje się przede wszystkim definiowanie sportów ekstremalnych. Definiując sporty ekstremalne warto przyjąć podejście jakie prezentowane jest przez firmy ubezpieczeniowe. Firmy te przyjęły rozróżnienie na sporty ekstremalne oraz sporty wysokiego ryzyka. Za sporty ekstremalne firmy ubezpieczeniowe uważają te sporty, […]