O wspinaczce lodowej

Categories:Sport

Obecnie wskazuje się na wiele sportów ekstremalnych, czyli tych, których uprawianie wymaga nie tylko specjalistycznych umiejętności, ale również wiąże się z pewnym zagrożeniem życia. Do takich właśnie sportów zalicza się tak zwaną wspinaczkę lodową. Jest to sport, który uprawia się zimą. Polega on na wspinaniu się po ścianach, które pokryte są lodem oraz po wodospadach, które są aktualnie zamarznięte.

Mówiąc o wspinaczce lodowej trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że znacząco różni się ona od wspinaczki skalnej. Przede wszystkim w przypadku wspinaczki lodowej potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Aby lodową ścianę można było pokonać niezbędne są tak zwane dziabki, czyli krótkie czekany oraz raki, które muszą być solidnie zamocowane na butach. Oczywiście nie każdy, kto zakupi taki sprzęt może od razu jechać na lodową ścianę. Aby bowiem po lodowych ścianach można było się wspinać potrzebny jest nie tylko sprzęt, ale również określone umiejętności a także bardzo dobra kondycja i wytrzymałość fizyczna.
Autor artykułu: