Szermierka

Dwie osoby w szermierce

Kiedyś na popularną od lat dyscyplinę sportową zwaną dzisiaj powszechnie szermierką mówiono fechtunek. Ta charakterystyczna sztuka walki z wykorzystaniem tak zwanej białej broni stała się nie tylko sposobem na odtworzenie dawnych walk z minionych stuleci, ale też przerodziła się bardzo szybko w jedną z dyscyplin olimpijskich. W związku z tym, na chwilę obecną odbywają się turnieje drużynowe oraz indywidualne. Po raz pierwszy z szermierką zetknięto się na zmaganiach olimpijskich w roku 1896.

szermierz
Ogólnie rzecz biorąc jest to jedna z aktywności fizycznych na równi z kolarstwem, lekkoatletyką czy też pływaniem oraz gimnastyką sportową, która wchodzi w skład pięciu sportów rozgrywanych w nowożytnej formie zmagań o charakterze typowo olimpijskim. Fechtunek czy jak ktoś woli posługując się współczesnym nazewnictwem – szermierka, regeneracja skrzyni biegów stanowi nic innego jak zmagania rozgrywane z wykorzystaniem odpowiednio do tego celu przygotowanych szpad. Co więcej, warto wspomnieć, że szermierka wcale nie jest czymś nowoczesnym, to że pojawiła się w nowożytnych igrzyskach i od pewnego czasu dopiero towarzyszy zmaganiom sportowym w tym wymiarze, wcale nie oznacza, iż jest to sport nowy. Generalnie rzecz biorąc, ta aktywność bazuje przede wszystkim na władaniu białą bronią, która była pospolita lata temu, a nawet wieki temu. Jej właśnie używano do toczących się dawniej walk. Sztuka władania szpadą była zatem szeroko rozpowszechniona jako swego rodzaju użytkowa umiejętność a nie forma uprawiania dyscypliny sportowej. Przydawała się ona tak w realizacji działań o charakterze wojennym, co żeby bronić się samodzielnie i prowadzić rozmaite podboje.
Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: https://www.domkibalos.pl/