Czym są sporty ekstremalne

Jeżeli rozmawiamy o tak zwanych sportach ekstremalnych z pewnością warto zacząć od kwestii najbardziej podstawowych. Wśród nich znajduje sięwycieczki w Tatry z przewodnikiem przede wszystkim definiowanie sportów ekstremalnych. Definiując sporty ekstremalne warto przyjąć podejście jakie prezentowane jest przez firmy ubezpieczeniowe. Firmy te przyjęły rozróżnienie na sporty ekstremalne oraz sporty wysokiego ryzyka. Za sporty ekstremalne firmy ubezpieczeniowe uważają te sporty, do uprawiania których potrzebne są przede wszystkim umiejętności, które określane są jako ponadprzeciętne.

Do uprawiania tych sportów wymagana jest również odwaga. Ich uprawianie wiąże się natomiast z działaniem w warunkach wysokiego ryzyka. Bardzo często sporty te powiązane są wręcz z ryzykiem utraty życia. Do sportów ekstremalnych firmy ubezpieczeniowe zaliczają między innymi sporty lotnicze, czyli loty na motolotni, skoki ze spadochronem oraz loty szybowcami. Wartogdzie można kupić bramy garażowe w Gdyni zaznaczyć, że sportem ekstremalnym według firm ubezpieczeniowych nie jest lot balonem.
Autor artykułu: