Nastawienie przed zawodami

Nastawienie przed zawodami

Powiedział coś o naszej podziału czasu. To jest uruchomiony żargon. Mój mózg oddalił ją natychmiast. Kto dba o czasie? Miałem zabawę.

„Zobaczymy niewielkim wzgórzu w kawałku”. Ostrzegł. „To będzie trwać aż do końca wyścigu.”

Niedługo po tym, że wstąpił read more